Budoucí:

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D: O tématech  historie i současného politického světa (mezi historií a psychoanalýzou)


Proběhlé:

8.12.2016  PhDr.L. Trapková a MUDr.V. Chvála: kazuistika rodiny s poruchou příjmu potravy


14. 5. 2015 Doc. JUDr. Petr Pithart na téma: „Přátelství s psychoanalytikem Petrem Příhodou a spolupráce s ním na knize Češi v dějinách nové doby. Pokus o zrcadlo“

pithart-sikl-psychoanalyza


12. 2. 2015 PhDr. Michael Šebek, CSc. na téma: „Věda a psychoanalýza“

IMG_0876 IMG_0882OLYMPUS DIGITAL CAMERA


30. 10. 2014 Prof. Jan Sokol, Ph.D, Csc. o psychoanalýze na téma: „Má člověk nějakou přirozenost? A co si s ní počít?“

Sokol2 Sokol1


20. 5. 2014 Vrchní zemský a pražský rabín Karol Sidon na téma: „Otec pozemský a nebeský, pocit viny a vina v psychoanalýze a v judaismu“

Sidon1 Sidon2


13. 2. 2014 Režisér Pavel Štingl ve společné diskusi s psychoanalytiky „O paměti a jejím vztahu k psychickému traumatu“


21. 9. 2011 Psychoanalytik PhDr. Jan Šikl s přednáškou „Milý Jungu… zkušenosti s analytickou psychologií“


11. 5. 2011 Psychoanalytička s výcvikem ve William Alanson White Institute of Psychiatry, Psychoanalysis and Psychology v New Yorku PhDr. Olga Marlinová na téma „Vztahová psychoanalýza“


9. 2. 2011 Tréninkový a supervizní psychoanalytik MUDr. Miroslav Borecký na téma „Význam regrese v psychoanalytické léčbě“


21. 10. 2008 Kandidát psychoanalýzy Mgr. Roman Telerovský na téma „(Ne)spojité nádoby psychoanalýzy a surrealismu“


15. 4. 2008 Filosof a překladatel Josef Fulka na téma „Je nevědomí strukturováno jako řeč?


26. 2. 2008 Filosof, literární historik a překladatel Doc. PhDr. Jiří Pechar na téma „Psychoanalýza podle Jacquesa Lacana“